Scout-managment-advantages

200 W CZASIE RZECZYWISTYM
Monitorowanie procesów handlowych we wszystkich punktach sprzedaży w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej przeglądarki z dostępem do Internetu

Dowolny typ urządzenia
Monitorowanie sprzedaży online

Pozwala monitorować sprzedaż w czasie teraźniejszym i sprawdzać saldo w każdym punkcie sprzedaży

003
102 Intuicyjny
Łatwość pracy w systemie, jasne algorytmy

Nie ograniczona liczba użytkowników

Nie ograniczamy liczby użytkowników systemu Otrzymujesz możliwość nieograniczonej ilości podłączeń użytkowników.

005
200 OGRANICZENIE DOSTĘPU „na zewnątrz”
Możliwość ograniczania dostępu „na zewnątrz” lokalnie

Praca z bazą danych

Nie wymaga żadnych dodatkowych manipulacji administracyjnych z bazami danych

005
200 Automatyzacja na 100%
Informacje są automatycznie ładowane i wysyłane do punktu sprzedaży

Dowolny system operacyjny

Umiejętność pracy w dowolnym systemie operacyjnym

  005