Resto-advantages

200 Minimalne wydatki
Minimalne wydatki na automatyzację

Funkcjonuje z dowolnym SO

Funkcjonuje z dowolnym systemem operacyjnym

003
200 Szerokie możliwości
Szerokie możliwości funkcjonalne

Stabilność

Stabilne działanie systemu, niezależnie od ilości miejsc kasowych w tej samej sieci, ich oddalenia i jakości kanałów komunikacyjnych

005
200

Dodatkowe korzyści!

Dodatkowe zarobki, możliwość uzupełnienia konta operatorów telefonii komórkowej, dostawców usług internetowych, gier itd.