Resto-abiliries

321 Powiązanie zamówień
z konkretnym numerem stolika

Edycja paragonu

Przedstawienie otwartych paragonów i dodanie dodatkowych zamówień do otwartego paragonu

322
323 Zarządzanie obszarami roboczymi
Wygodne grupowanie towarów w oknie roboczym kelnera

Załadowanie obrazków

Możliwość załadowania obrazków dań, towarów

324
325 Utworzenie kart obliczeniowych i technologicznych

Utworzenie nieograniczonej liczby towarów, usług i produktów z możliwością ich podziału na grupy i podgrupy z dalszym redagowaniem

Utworzenie nieograniczonej liczby towarów

Utworzenie nieograniczonej liczby towarów, usług i produktów z możliwością ich podziału na grupy i podgrupy z dalszym redagowaniem

326
327 Utworzenie miejsc pracy pracowników

Utworzenie miejsc pracy pracowników, takich jak: kasy, magazyny, punkty handlowe (bar, kuchnia, biuro, lokal itd.)

Pełna kontrola nad ruchem środków pieniężnych

Pełna kontrola nad ruchem środków pieniężnych w kasach (zaliczenia, ruch środków między kasami, potrącenia)

317
328 Operacje w magazynach

Operacje z towarami w magazynach (przychód, ruch, skreślenie)