Niedawno wydawało się, że automatyzacja małych obiektów handlowych jest zbędna, lecz obecnie można coraz częściej zobaczyć zautomatyzowane miejsca pracy w kioskach i pawilonach. Właściciele takich obiektów handlowych już w pierwszych dniach po wprowadzeniu oprogramowania dla firm Chameleon Soft zaczynają odczuwać dodatni efekt ekonomiczny. Automatyzacja handlu to prawidłowa decyzja tych kierowników, którzy nadążają za duchem czasu:

  • do sieci kiosków handlowych, które pracują tradycyjnie, automatyzacja rozwiązuje kwestie reorganizacji biznesu, optymalizacji procesów, zwiększenia skuteczności wykorzystania zasobów, co prowadzi do zwiększenia utargu i zysku;
  • do firm, które planują otworzenie nowych punktów handlowych, jest to skuteczna i właściwa inwestycja, która pozwoli w przyszłości otrzymywać maksymalny zysk.

Dzięki szerokim możliwościom produktu Chameleon Evolution w zestawie z systemem zarządzania Scout Managment możesz uzyskać maksimum informacji z analizy procesów handlowych. Prosty i zrozumiały interfejs zapewni Państwu łatwe i szybkie wdrożenie systemu oraz przeszkolenie personelu.
Oprogramowanie dla sklepu Chameleon – następny poziom Państwa biznesu.