Czynniki wpływające na kształtowanie się obrotu towarowego

sklep_supermarket_stoisko_w_warzywamiObrót towarowy — to termin, który określa, obiegowe przesuwanie towarów przez wszystkie sfery produkcji, począwszy od produkcji aż do konsumpcji. Im większy i wyższy obrót towarowy, tym lepiej ponieważ, towary nie leżą na półkach i ladzie, są szybko wyprzedane, odpowiednio rośnie suma zysku przedsiębiorcy właściciela biznesu. Również pod obrotem towarowym rozumieją łączną objętość sprzedanych towarów w ciągu jakiegoś okresu (w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca i t. d.).

Obrót towarowy, a dokładniej jego poziom, zależy od wielu czynników. Niektóre z nich nie zależą od sprzedawcy, czyli ogólnie rzecz biorąc sprzedawca nie może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży i zwiększenie obrotu towarowego w handlu detalicznym. Inne przyczyny i czynniki, na odwrót, znajdują się w rękach przedsiębiorcy: stosując różne narzędzia kierowania tymi czynnikami można osiągnąć zwiększenie obrotu towarowego w sklepie detalicznym. Aby ułatwić wpływ na nich można wykorzystywać programy do automatyzacji handlu detalicznego.

Czynniki kształtujące poziom obrotu towarowego:

1. Czynniki prawne.

Na przykład, zmiany w prawie na poziomie państwa (zmiany ustaw) lub też zmiany aktów normatywnych władzami regionalnymi. To te czynniki, które od przedsiębiorcy nie zależą. Prawdopodnie że niektóre takie zmiany mogą znacznie wpłynąć na obrót towarowy sklepu detalicznego, nawet aż do zamknięcia biznesu.

2. Lokalizacja sklepu.

Jeżeli zlokalizować swój punkt sprzedaży detalicznej w dobrym miejscu, klientów, zarówno potencjalnych, jak i rzeczywistych, w tym sklepie będzie wiele. W przyszłości przed przedsiębiorcą będzie stać inne zadanie: jak przeprowadzić zmianę potencjalnych klientów w rzeczywistych, co lepiej w stałych klientów i nabywców, powiększając tym samym poziom sprzedaży i zysku. Jeżeli dany sklep zostanie rozmieszczony w tym miejscu, gdzie jest niski a może i całkiem jest nieobecny ruch ludzi, na przykład, na jakimś podwórzu albo w strefie przemysłowej miasta, to przedsiębiorca ryzykuje tym, że jego sklep całkiem zostanie bez klientów i nabywców.

3. Polityka cenowa.

Tak naprawdę, to obniżka cen, rzeczywiście, powinna przyciągnąć większą ilość klientów. Ale w rzeczywistości, obniżka cen nie zawsze może spowodować powiększenie obrotu towarowego danego sklepu detalicznego. W każdym szczególnym przypadku, przedsiębiorca musi podejmować decyzje cenowe oraz kształtowanie ich poziomu zależnie od bieżących warunków oraz innych czynników.

4. Akcje oraz promocje.

Większość z takich działań marketingowych związane są z obniżką cen na jakieś wybrane towary (grupy towarów) i mają tymczasowy charakter, na przykład, sezonowe zniżki. Dlatego jak mówią specjaliści w dziedzinie handlu detalicznego, ta grupa czynników niema silnego wpływu na obrót towarowy sklepu detalicznego.

Opublikowany w Przydatne informacje.