Podłączenie do systemu (zostań dealerem)

Zarabiaj na przyjęciu płatności pod adres ponad 1500 organizacji. Funkcjonalność systemu COLIBRI pozwala na uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa pracy, szerokich możliwości sterowania, monitorowania w czasie rzeczywistym, całkowitej automatyzacji procesów, zrozumiałego interfejsu wszystkich elementów zestawu.

Zalety podłączenia do systemu COLIBRI:

- możliwość samodzielnego stworzenia nowych dealerów, punktów handlowych, użytkowników;

- maksymalny wykaz środków programowych do przyjęcia płatności od użytkowników końcowych (link do rozdziału „Urządzenia i rozwiązania programowe do przyjęcia płatności od użytkowników końcowych);

- 100% zabezpieczenie danych i podłączeń dzięki stosowaniu szyfrowania lub kluczy elektronicznych, innych unikalnych identyfikatorów we wszystkich strefach funkcjonowania systemu;

- praca z przekroczeniem konta bankowego (limitami kredytowymi) i pełna kontrola ruchu pieniędzy;

- automatyczne potrącenie prowizji dealera dla każdej płatności;

- maksymalny wykaz firm dostępnych do przyjęcia płatności;

- rozmaite informacje sprawozdawcze.

Możliwości funkcjonalne:

Zarządzanie użytkownikami i obiektami

- stworzenie dealerów (agentów) i zarządzanie nimi;

- stworzenie subdealerów i zarządzanie nimi;

- stworzenie punktów handlowych;

- stworzenie użytkowników dla każdego dealera, subdealera, punktu handlowego;

- mechanizm zarządzania prawami użytkowników;

- blokowanie/odblokowanie użytkowników, dealerów, subdealerów;

 

Zarządzanie cenami i usługami.

- włączenie/wyłączenie usług dla każdego dealera, subdealera;

- samodzielne określenie zewnętrznych prowizji dla urządzeń;

- określenie prowizji dealera dla automatycznego potrącenia z dealera kwoty ponad dolny poziom dla każdej płatności;

- możliwość określenia różnych prowizji (zewnętrznych i dealerskich) dla dowolnego zakresu kwot płatności;

- określenie prowizji (zewnętrznych i dealerskich) jako procentu od kwoty płatności oraz w liczbach bezwzględnych;

- stworzenie szablonów cen dealerskich i określenie szablonu dla dealera, subdealera;

- możliwość określenia daty stosowania nowych cen dealerskich.

 

Zarządzanie sprzedażą, limitami, czasem pracy:

- monitorowanie sprzedaży w czasie rzeczywistym;

- określenie dziennego limitu kwot płatności;

- określenie czasu pracy dla każdego punktu handlowego;

- sprawdzenie statusu płatności;

- monitorowanie adresów IP, z których została dokonana płatność;

- automatyczna kontrola prawidłowości zakończenia płatności przez system;

- możliwość wpisania adresów do czarnej listy;

- możliwość anulowania płatności;

- możliwość wydania paragonów fiskalnych w dowolnym punkcie dzięki serwerowi fiskalnemu;

- log transakcji;

 

Zarządzanie i kontrola finansów:

- wciągnięcie środków pieniężnych na bilans dealera (agenta), subdealera (subagenta);

- możliwość określenia dla każdego dealera, subdealera limitu kredytowego (przekroczenia konta bankowego);

- określenie czasu obowiązywania limitu kredytowego;

- blokowanie możliwości przeprowadzenia płatności w razie niewystarczalności aktywów każdego dealera, subdealera;

- możliwość pracy z kilkoma walutami w jednej bazie.

 

Rozmaite sprawozdania:

- sprawozdanie ze sprzedaży z grupowaniem wg usług;

- obroty wg dostawców;

- obroty wg usług dostawców;

- sprzedaże z grupowaniem wg dealerów;

- sprzedaże z grupowaniem wg punktów;

- sprawozdanie ze sprzedaży dla dni z grupowaniem wg usług;

- analityczne sprawozdania sprzedaży dla dni i punktów (usług);

- rejestr punktów handlowych;

- sprawozdanie dla zmian;

- sprawozdanie z ruchu środków pieniężnych;

- sprawozdanie z wciągnięcia/potrącenia środków pieniężnych;

- bilanse dealerów;

- sprawozdania graficzne;

- ograniczenie pracy użytkowników wg adresów IP.

 

Podłączenie nowych dostawców, nastawienie protokołów oraz inne funkcje administracyjne. Są dostępne tylko dla administratorów najwyższego poziomu w przypadku samodzielnego wykorzystania zestawu oprogramowania COLIBRI na podstawie wynajęcia lub nabycia.

- zarządzanie dostawcami dla każdej usługi;

- wygodny interfejs zmiany dostawcy dla usługi;

- określenie wykazu walut roboczych dla dealera pierwszego poziomu;

- określenie waluty domyślnej;

- przeprowadzenie płatności w trybie ręcznym;

- przeprowadzenie płatności w off-line;

- podłączenie nowych protokołów pracy dostawców;

- podłączenie nowych dostawców;

- stworzenie nowych usług;

- przywiązanie usług do dostawców;

- przywiązanie ID usług dostawców do usług bazy;

- załadowanie voucher-ów;

- inkasowanie terminali;

- ilość pieniędzy w terminale.